FAQ

Najčastejšie kladené otázky

Kto reálne ste?

Sme iniciatíva mladých ľudí, väčšinou absolventi slovenských a zahraničných vysokých škôl. Niektorí z nás ešte študujú, iní už pracujú. Viacerí sme absolvovali vzdelávací program Kolégium Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji. K dnešnému dňu je nás viac ako 30, popri tom máme viac ako 2000 podporovateľov a sledovateľov na našej stránke. Väčšina z nás nie je z Bratislavy. Pochádzame doslovne z každého kúta Slovenska. Aj naše povolania sú alebo budú rôzne – architekti, právnici, ekonómovia, učitelia a iné odbory.

 

Kto vás platí?

Bežní ľudia, ktorým záleží na pripomínaní si vlastnej histórie a slobodnom Ústave pamäti národa. Naše aktivity robíme bez nároku na honorár. Všetky naše financie je možné vidieť na našom transparentnom účte.

 

Ste prepojení s Ústavom pamäti národa?

Nie sme nijakým spôsobom prepojení s Ústavom pamäti národa. Svoje aktivity robíme s cieľom zachovať slobodný Ústav pamäti národa, nie na jeho objednávku ani nič podobné.

 

Ste prepojení s terajším predsedom alebo minulými predsedami Správnej rady Ústavu pamäti národa? 

Nie, nie sme nijakým spôsobom prepojení ani s terajším predsedom, ani s minulými predsedami Správnej rady Ústavu pamäti národa. My nebojujeme za predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa, my bojujeme za slobodný Ústav pamäti národa, ktorý bude modernou inštitúciou, ktorá „prežije“ mnoho predsedov a mnoho správnych rád.

 

Ste prepojení s politikmi alebo politickými stranami?

Nie sme prepojení so žiadnymi politikmi ani politickými stranami. S politikmi sa stretávame vždy len s cieľom vysvetľovať, prečo aktuálne predložená novela nie je dobrým riešením, a prečo navrhujeme novelu stiahnuť a začať širokú diskusiu o Ústave pamäti národa.

 

Hovoríte o diskusii, čo prinesie?

Na Slovensku máme mnoho skvelých odborníkov, ktorí naozaj rozumejú svojim témam na svetovej úrovni. Práve s takýmito ľuďmi by sme chceli začať diskusiu o tom, ako má ďalej fungovať Ústav pamäti národa alebo ako sa má modernizovať, aby čo najlepšie odhaľoval históriu minulých režimov. Takáto diskusia potom môže samozrejme vyústiť i do novely zákona o Ústave pamäti národa, avšak bude to novela odborná, a nie šitá horúcou ihlou ako tá, ktorá je dnes v Národnej rade. Veríme, že zákony je potrebné tvoriť po racionálnej debate, nie ako riešenie osobných sporov, či iného napätia medzi politikmi a inštitúciami.

 

Čo sa stane so zahalenými sochami?

Ešte raz pripomíname, že my nevoláme po ničení sôch ani po ich poškodzovaní. Látka, ktorou niekto prekryje sochám oči, ich nemá poškodiť. Rovnako, ak je socha príliš vysoká, odporúčame radšej na ňu neliezť. Bezpečnosť je, úprimne, na prvom mieste. Prosíme tých, ktorí sochu zahalili, aby po skončení kampane látku zo sochy dali dole. Včas na to upozorníme. Aby sme aj takto ukázali, že mladí sa vedia správať kultúrne a ich cieľom nie je ničiť, ale upozorniť na zlú novelu.